03.Aralık.2022
Yönetmelikler
  11.12.2021 tarih ve 31686 sayılı Resmi Gazete
Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği (G. 24/9/2022)
  25.08.2022 tarih ve 31934 sayılı Resmi Gazete
Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği
  15.04.2014 tarih ve 28973 sayılı Resmi Gazete
İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik (G. 21/07/2022)
Tebliğler
  29.09.2017 tarih ve 30195 sayılı Resmi Gazete
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ
  25.04.2022 tarih ve 31820 sayılı Resmi Gazete
İlaç Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ