Dönem
İhracat
İthalat
Ocak - Eylül 2021
$ 1.326.320
$ 5.625.735
Ocak - Eylül 2022
$ 1.331.798
$ 3.402.803
Ekim 2020 - Eylül 2021
$ 1.855.098
$ 6.976.086
Ekim 2021 - Eylül 2022
$ 1.910.512
$ 4.651.907
27.10.2022 Tarihinde TÜİK web sitesinde 2022 Yılı Eylül Ayı, Dış Ticaret İstatistikleri yayımlanmıştır.

İhracat
Yayımlanan verilere göre 2022 yılının Ocak-Eylül ayı dönemi Türkiye İlaç İhracatı bir önceki yılın Ocak-Eylül ayı dönemi rakamı ile karşılaştırıldığında 0,41% oranında artış gözlemlenmektedir. 2022 yılı Eylül ayı ihracat rakamı 187 milyon USD"ye ulaşmıştır.
1 Yıllık dönem rakamları karşılaştırıldığında ise ihracatta 2,99% artış gözlemlenmektedir.

İthalat
Yayımlanan verilere göre 2022 yılının Ocak-Eylül ayı dönemi Türkiye İlaç ithalatı bir önceki yılın Ocak-Eylül ayı dönem rakamı ile karşılaştırıldığında -39,51% oranında azalma olduğu gözlemlenmektedir. 2022 yılı Eylül ayı ithalat rakamı 392 milyon USD"ye ulaşmıştır. 1 Yıllık dönem rakamları karşılaştırıldığında ise ithalatta -33,32% azalma gözlemlenmektedir.

 TÜİK, TİSD Analizi
 Bu haber şu ana kadar 2736 kez izlenmiştir. | Haber tarihi: 27.10.2022