STOK ZARARLARININ GERİ ÖDENMESI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Bilindiği gibi, fiyat düşüşü ve KKİ artışı düzenlemelerinden etkilenen ilaçlar için oluşan stok zararının ilaç firmaları tarafından telafi edilmesi konusunda, Türk Eczacıları Birliği ve Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından müştereken belirlenen ve eşzamanlı olarak duyurulan işlem adımları uygulanarak eczane paket programları üzerinden İlaç Takip Sistemine stok zararı bildirim işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Stok zararı bildirimleri doğrultusunda eczanelere yapılacak geri ödemelerin tek depo üzerinden yapılması kararlaştırılmış, ecza deposu/kooperatifi seçimi işlemleri de, Birliğimizin internet sayfasında açılan alan üzerinden gerçekleştirilmiştir. Depo/Ecza Koop. şubesi seçim işlemi için tanınan süre bugün saat 17.00"de sona ermiştir.

Bu alan üzerinden yapılan bildirimlere ait veriler, yarın öğleden sonra Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ile paylaşılacaktır. Henüz bildirim işlemini tamamlayamamış meslektaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için bildirim ekranı 29.12.2010 Çarşamba günü (yarın) saat 14.00"e kadar açık tutulacaktır.

Perşembe günü ise ecza depoları ve kooperatifler ile yapılacak toplantıda, stok zararlarının geri ödenmesi konusunda Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ile varılan mutabakat doğrultusunda eczacı kooperatifleri ve ecza depoları tarafından yapılacak işlemler ile depo/kooperatiflerin ilaç sanayi ile mahsuplaşması için izlenecek işlem basamakları konusunda taraflara bilgi verilecektir.

Stok zararı bildirimi ile ilgili olarak Birliğimiz tarafından yapılan duyurulara ve bildirimlere uygun olarak gerekli işlemleri yapmış meslektaşlarımızın stok zararları, Perşembe günü yapılacak toplantıda ecza depoları ve kooperatiflere yapılacak bilgilendirmenin ardından karşılanmaya başlayacaktır. Geri ödeme süreci hakkında Birliğimiz ve Bölge Eczacı Odaları tarafından yapılacak duyuruların takip edilmesi gerekmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ


 Bu haber şu ana kadar 2959 kez izlenmiştir. | Haber tarihi: 29.12.2010