1951 yılında kurulmuş olan Türkiye İlaç Sanayi Derneği, ülkemiz ilaç sanayiinin en köklü çatı kuruluşudur. Yarım asrı aşkın tecrübesi ve TİSD paydaşlarının değerli katkılarıyla, ülkemizde sürdürülebilir bir ilaç politikası oluşturulması ve ilaca erişimde devamlılığın sağlanması için faaliyet gösterir. TİSD’in mevcut üye sayısı 32’dur; çalışmalarını Ankara ve İstanbul’da bulunan ofislerinde yürütmektedir.

KURULUŞ AMACI:
 Stratejik alan olan ilaçta, yerli ilaç ve ilaç hammaddesi üretiminin gelişimini desteklemek
 Tüm paydaşlar için sürdürülebilir ve erişilebilir bir ilaç politikası oluşumuna katkı sağlamak
 Türkiye ilaç endüstrisinin dünyada global bir üretici ve ihracatçı konumuna gelmesi için çalışmalar yürütmek,
 İlgili resmi ve akademik kurumlar ile endüstride Ar-Ge ve biyoteknoloji faaliyetlerinin desteklenmesi konusunda işbirliği yapmak
 Üyeleri arasında mesleki ve teknik iletişimi, gerektiğinde iş birliğini sağlamak, haksız rekabeti önlemek,
 Türkiye ilaç endüstrisini ve üyelerini ilgili platformlarda temsil etmek
 Üyelerine sağlık mevzuatı ile ilgili güncel bilgileri ve değişiklikleri ulaştırmak
 Sağlık otoritesinin sektörden talep ettiği bilgilerin iletilmesinde üyeler arasında koordinasyon sağlamak
 Üye firmaların temsilcilerinden oluşturduğu çalışma komisyonları ile karar alma süreçlerinde aktif katkı sağlamak

Derneğimiz bünyesinde faaliyet gösteren çalışma komisyonları
1- Ruhsatlandırma, Ar-Ge, GMP ve GBTÜ Çalışma Komisyonu
2- Fiyatlandırma ve Geri Ödeme Çalışma Komisyonu
3- Biyoteknoloji Çalışma Komisyonu
4- Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu
5- TİTCK Uluslararası Uyum Konseyi (ICH) Komisyonu
6- Ankara Temsilcileri Komisyonu
7- İletişim Komisyonu
8- İK Yöneticileri Çalışma Komisyonu
9- Tanıtım İlkeleri Komisyonu
10- Farmakovijilans Komisyonu
11- Takviye Edici Gıdalar Komisyonu