Hakkımızda

1951 yılında kurulmuş olan Türkiye İlaç Sanayi Derneği, ülkemiz ilaç sanayisinin en köklü çatı kuruluşudur. Yarım asrı aşkın tecrübesi ve TİSD paydaşlarının değerli katkılarıyla, ülkemizde sürdürülebilir bir ilaç politikası oluşturulması ve ilaca erişimde devamlılığın sağlanması için faaliyet gösterir.

Faaliyetlerimiz

Stratejik alan olan ilaç sektöründe, yerli ilaç ve ilaç hammaddesi üretiminin gelişimini desteklemek
Tüm paydaşlar için sürdürülebilir ve erişilebilir bir ilaç politikası oluşumuna katkı sağlamak
Türkiye ilaç endüstrisinin dünyada global bir üretici ve ihracatçı konumuna gelmesi için çalışmalar yürütmek,
İlgili resmi ve akademik kurumlar ile endüstride Ar-Ge ve biyoteknoloji faaliyetlerinin desteklenmesi konusunda işbirliği yapmak
Üyeleri arasında mesleki ve teknik iletişimi, gerektiğinde iş birliğini sağlamak, haksız rekabeti önlemek,
Türkiye ilaç endüstrisini ve üyelerini ilgili platformlarda temsil etmek
Üye firmaların temsilcilerinden oluşturduğu çalışma komisyonları ile karar alma süreçlerinde aktif katkı sağlamak

Çalışma Komisyonları

Ruhsatlandırma, Ar-Ge, GMP ve GBTÜ Çalışma Komisyonu

İlgili mevzuat üzerinde çalışmalar yaparak karşılaşılan sorunları değerlendirmek, çözüm önerileri geliştirmek, politika oluşturmak

Fiyatlandırma ve Geri Ödeme Çalışma Komisyonu

Fiyatlandırma ve geri ödeme süreçleri konusundaki uygulamalarla ilgili sorunları değerlendirerek çözüm önerileri oluşturmak, ilgili kurumlarla iletişime yönelik çalışmalar yapmak.

Biyoteknoloji Çalışma Komisyonu

Biyoteknolojik ilaç alanında faaliyet gösteren üyelerimize yönelik iletişim platformunda sorunları değerlendirmek, çözüm önerileri oluşturmak

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu

Konu ile ilgili güncel mevzuat ve uygulamalar konusunda deneyimleri paylaşmak, mevzuat önerileri konusunda çalışmalar yürütmek

ICH ve Kalite Çalışma Komisyonu

Güncel mevzuat gereklilikleri ve uygulamaları konusunda bilgi alışverişi sağlamak

Ankara Temsilcileri Komisyonu

Ankara Temsilcileri ile bir araya gelerek güncel konular hakkında bilgilendirme ve değerlendirme yapmak

Kurumsal İletişim Komisyonu

Üyelerimizin kurumsal iletişim faaliyetleri ile ilgili konularda bilgi alışverişi yaparak iletişim faaliyetlerini desteklemek, ortak projeler geliştirmek

İthalat & İhracat Dış Tic. Yetkilileri

İthalat ve ihracat ile ilgili alanlarda güncel uygulamalar konusunda görüş ve öneriler oluşturmak

İK Yöneticileri Çalışma Komisyonu

İnsan kaynakları konusundaki projelerle ilgili bilgi paylaşımı yapmak, stajyer öğrenci kadroları ve eğitim programları ile ilgili çalışmak

Tanıtım İlkeleri Komisyonu

Tanıtım faaliyetleri çalışmalarında etik uygulamaların yürütülmesi amacıyla iletişim sağlamak

Farmakovijilans Komisyonu

TİTCK ile gerçekleştirilen düzenli toplantılarla ilgili iletişimi ve katılımı sağlamak, ilgili mevzuat konusunda görüş oluşturmak

Takviye Edici Gıdalar Komisyonu

Takviye edici gıdalar alanına yönelik spesifik çalışmalar yürüterek bu alanda daha etkin katkı sağlamak ve üyelerimiz ile ilgili kurumlar arasındaki iletişimi artırmak

Üyelerimiz / Üretim tesisleri

2024

21 Bitmiş ürün üretim tesisi

4 Hammadde üretim tesisi

9 Akredite Ar-Ge merkezi

12.000 İstihdam

Üretim tesislerinden görüntüler