Türkiye İlaç Pazarı Verileri
1

SGK EK-4/A Listesi Analizi

Detaylar
2

Fasıllara göre ithalat, ihracat (genel ticaret sistemi)

Detaylar
3

İlaç Sektörü Akredite Ar-Ge Merkezi Sayısı

Detaylar
4

İlaç Harcamalarının GSYH İçindeki Payı

Detaylar
5

İlaç ve Kimya Sektörü Üretim Endeksi, 2013-2023

Detaylar
6

Türkiye İlaç Pazarı

Detaylar
7

İthal / İmal İlaçlar Kutu - TL %

Detaylar
8

Referans / Eşdeğer İlaçlar

Detaylar
9

Geri ödemeli & Geri ödemesiz (Milyar Kutu)

Detaylar
10

İlaç ve Kimya Sektörü Kapasite Kullanım Oranı 2017-2023

Detaylar
11

Dünya ilaç pazarı-2022 (Milyar USD)

Detaylar
12

Sağlık Harcamaları İstatistikleri, Kişi Başı Sağlık Harcaması

Detaylar
13

İlaç, Ar-GE Harcaması

Detaylar
14

OECD, Sağlık harcamalarının GSYİH içindeki payı 2022

Detaylar
15

Biyoteknolojik & Biyobenzer İlaçlar (Kutu / TL)

Detaylar
TİSD Analizi