Terimler Sözlüğü
 • Kısa Ürün Bilgisi (KÜB) ve Kullanma Talimatının (KT)
  Kullanılmak üzere
 • # Terim Açıklama
  1abdominal ağrı / abdominal painkarın ağrısı
  2Abdominal distansiyon / Abdominal distensionKarın şişkinliği
  3abnormal gait / yürüyüş tarzında anormallik
  4aborsiyon / abortiondüşük yapma
  5abortus / abortusDüşük
  6abrazyon / abrasionsıyrık
  7abse / abscessirin kesesi (Abse)
  8absorpsiyon / absorptionemilim
  9abstinens / abstinenceyoksunluk
  10adale / musclekas
  11adaptasyon / adaptationuyum, uyarlama
  12Addison Hastalığı / Addison s diseaseAddison Hastalığı (böbreküstü bezlerinin iyi çalışmaması durumu.)
  13ADE İnhibitörleri / Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors, ACE InhibitorsBk. Anjiotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri (ADE İnhibitörleri), (ADEİ)
  14adenit / adenitislenf bezi iltihabı (Ör: lenf adenopati:lenf bezinin iltihabı)
  15adenoit / adenoidGeniz eti
  16adenokarsinom / adenocarcinomaAdenokarsinom (bir kanser türü)
  17adenopati / adenopathyLenf bezlerinin büyümesi
  18adeziv / adhesiveyapışkan
  19adezyon / adhesionYapışıklık , Yapışma
  20adipoz / adiposeyağ
  21adipoz doku / adipose tissueyağ dokusu
  22aditif / additiveek
  23adjuvan / adjuvantyardımcı
  24adolesan / adolescenceergen; buluğ
  25adrenal / adrenalböbreküstü
  26Adrenal gland / böbrek üstü bezi
  27adsorbat / adsorbateYüzeye tutunmuş bileşik
  28adsorbe / adsorbedYüzeyine tutunmuş
  29adsorpsiyon / adsorptionYüzeye tutunma
  30adult / adultyetişkin, erişkin
  31Advers etki / Adverse effectYan etki
  32afebril / afebrile, apyretic, apyrexialateşsiz
  33afektif / affectiveduygu durum
  34afektif bozukluklar / affective disordersduygu durum bozuklukları,
  35agorafobi / agoraphobiaAçık alan korkusu
  36agranülositoz / agranulocytosisAgranülositoz, (beyaz kan hücreleri sayısında azalma)
  37agregasyon / agregationKümelenme
  38agregat / agregateKüme
  39agresif / aggressivesaldırgan
  40airway / airwayHava yolu
  41ajitasyon / agitationhuzursuzluk
  42ajite / agitatedHuzursuz
  43akatizi / acathisiayerinde duramama hali
  44aklorhidri / achlorhydriamide asidi yokluğu
  45akne / acnesivilce
  46akneform erüpsiyon / acneform eruptionsivilce benzeri cilt döküntüsü
  47akomodasyon / accommodationgöz merceğinin farklı uzaklıklara uyumu
  48akomodasyon bozuklukları / accomodation disordersgöz merceğinin farklı uzaklıklara uyum bozukluğu
  49akromegali / acromegalyAkromegali (Büyüme hormonu fazlalığına bağlı yüz, el ve ayakların anormal büyümesi )
  50aksilla / axillakoltuk altı
  51aktif / activeetkin
  52aktif immünizasyon / active immunizationaktif bağışıklama, aşılama
  53aktivasyon / activationetkinleştirme, etkinleşme
  54aktivite / activityetkinlik
  55akümülasyon / accumulationbirikme
  56akut / acuteakut
  57alanin aminotransferaz, / alanine aminotransferaseKaraciğer enzimleri
  58albüminüri / albuminorrheaidrarda albümin bulunması
  59alergoit / allergoidAlergoit (alerji yapma özelliği az olan, alerjiye zemin hazırlayan madde)
  60alerji / allergyAlerji
  61algoritma / algorithmakış şeması
  62alimentasyon / alimentationBeslenme
  63aljezik / algesicağrı oluşturan
  64alopesi / alopeciasaç dökülmesi; kellik
  65alternatif / alternativeseçenek; seçenekli
  66altünite / subunitAlt birim
  67ambliyopi / amblyopiagörme keskinliğinin azalması
  68ambulatuvar / ambulatoryAyaktan
  69amenore / amenorrheaadet görmeme
  70amfizem / emphysemaamfizem (doku veya organlarda aşırı hava birikmesi)
  71amnezi / amnesiaUnutkanlık
  72ampirik / empiricdeneyime dayalı
  73amputasyon / amputationKesme
  74anafilaktik, anafilaktoit reaksiyon / anaphylactic, anaphylactoid reactionAni aşırı duyarlılık tepkisi
  75Anaflaksi / anaphylaxisVücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık
  76analjezi / analgesiaağrının kesilmesi
  77analjezik / analgesicağrı kesici
  78anemi / anemiakansızlık
  79anemik / anemicKansız
  80anestezi / anesthesiaAnestezi
  81anestezik / anestheticanestezi yapan ilaç
  82anevrizma / aneurysmAnevrizma (Damarda bölgesel şişkinlik, balonlaşma)
  83anjin / tonsillitisbademcik iltihabı
  84Anjina pektoris / angina pectorisAnjina pektoris (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı)
  85anjiyoödem, anjiyonörotik ödem / angioedema, angioneurotic oedemaAlerji sonucu yüz ve boğazda şişme
  86ankiloz / ankylosiseklem sertliği
  87Ankilozan spondilit / ankylosing spondylitisankilozan spondilit (sırt eklemlerinde sertleşme ile seyreden ağrılı ilerleyici bir romatizmal hastalık)
  88anksiyete / anxietykaygı, endişe
  89anomali / anomaly, abnormality, malformation, deformitykusur, kusurlu oluşum
  90anoreksi / anorexiaiştahsızlık
  91antagonist / antagonistkarşıt etki gösteren
  92antero-lateral / antero-lateralön-yan
  93antiaritmik / antiarrhythmicKalp ritm bozukluğuna karşı kullanılan
  94antibakteriyel / antibacterialBakterilere karşı etkili
  95antidepresan / antidepressantDepresyona/ruhsal çöküntüye karşı etkili
  96antiepileptik / antiepileptiksara tedavisinde etkili
  97antifungal / antifungalMantar hastalıklarına karşı etkili.
  98antihipertansif / antihypertensiveTansiyonu, kan basıncını düşüren
  99antihistaminik / antihistaminesAlerjik hastalıklara karşı etkili
  100antiinflamatuvar / anti-inflammatoryİltihap giderici
  101antijen / antigenAntijen (Vücutta alerji oluşturan madde)
  102antikoagülan / anticoagulantkan pıhtılaşmasını önleyen
  103antikor / antibodyantikor (alerji oluşturan maddeye karşı vücudun ürettiği savunma proteini)
  104antipiretik / antypyreticateş düşürücü
  105antipsikotik / antipsychoticantipsikotik (şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili)
  106antitussif / antitussiveÖksürük kesici
  107anüri / anuriaİdrar yokluğu
  108aparat / apparatusCihaz , aygıt
  109apati / apathykayıtsızlık
  110aplastik anemi / aplastic anaemiaaplastik anemi (kan hücreleri sayısında ciddi azalma)
  111aplikasyon / applicationuygulama
  112aritmi / arrhythmiakalp atım düzensizliği.
  113aritmojenik / arrhytmogenickalpte atım düzensizliğine neden olan
  114arrest / arrestDurma
  115arter / arteryarter (atardamar)
  116arter içine uygulama / intraarterial usearter (atardamar) içine uygulama
  117artralji / arthralgiaEklem ağrısı
  118artrit / arthritideseklem iltihabı
  119artroz / arthrosiseklem hastalığı
  120aselüler / acellularhücresiz
  121asemptomatik / asymptomaticbelirtisiz
  122aspartat aminotransferaz , / aspartate aminotransferase,aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT)
  123aspergilloz / Aspergillosisaspergilloz (Bir tür mantar hastalığı)
  124Aspirasyon / aspirationEmerek boşaltma
  125Aspirasyon pnömonisi / Aspiration pneumoniaAspirasyon pnömonisi (solunum yoluna mide içeriğinin kaçması sonucu gelişen akciğer iltihabı)
  126asteni / astheniaKuvvetsizlik, Güçten düşme
  127astma / asthmaastım
  128atak / attackkriz. Ör. iskemik kriz (atak)
  129ataksi / ataxiaataksi (hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme bozukluğu)
  130atenüe / attenuatedzayıflatılmış
  131ateroskleroz / atherosclerosisdamar sertliği
  132aterotromboz / Atherothrombosisatardamarlarda pıhtı nedeniyle tıkanma
  133atriyal fibrilasyon / Atrial fibrilationKalpte bir çeşit atım bozukluğu
  134atriyum / atriumKalp kulakçığı
  Seçtiğiniz A harfinden toplam 134 kayıt bulundu.