TERİMLER SÖZLÜĞÜ
Kısa Ürün bilgisi (KÜB) ve Kullanma Talimatının (KT) hazırlanmasında Kullanılmak üzere
İçerik belirtiniz ?
 
 İpucu:
epididimit / epididymitis
Epididimit (Testis arkası iltihabı)
 eflaks / efflux
Eflaks (Dışa yönelik akım)
 ejakülasyon / ejaculation
meni (sperm) boşalması
 ekimoz / ecchymosis
deride morarma
 eklampsi (gebelik toksemisi) / eclampsia
Eklampsi (gebelikte havale nöbetleri, kan basıncı artışı, idrarda protein bulunması ve vücudun su tutmasıyla seyreden hastalık)
 eklem / joint
eklem
 Eksiklik / deficiency
Eksiklik
 eksitabilite / excitability
uyarılabilme, uyarılabilirlik
 eksternal / external
dış, dışla ilgili
 ekstrakt / extract
Özüt, öz
 ekstraselüler / extracellular
Hücre dışı
 ekzoftalmi / exophthalmus
göz küresinin anormal şekilde dışarı çıkması
 elektrokardiyogram, EKG / electrocardiogram, ECG
EKG (kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıt)
 elektrolit / electrolyte
elektrolit
 elektrolit dengesizliği / electrolyte imbalance
Elektrolit dengesizliği
 eliminasyon / elimination
vücuttan uzaklaştırılma
 elongasyon / elongation
uzama
 emboli / emboli (çoğul) , embolus (tekil)
damar tıkacı ( emboli), Emboli (damar tıkacı)
 emetojenik / emetogenic
kusmaya neden olan, kusturucu
 emosyonel labilite / emotional lability
duyguların değişkenliği, dalgalanması
 emülsiyon / emulsion
Emülsiyon (sıvı-sıvı karışımı)
 endikasyon / indication
İlacın kullanıldığı durum
 endürasyon / induration
Sertleşme,
 enfeksiyon / infection
Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık)
 enflamasyon / inflammation
iltihap
 enfluenza / influenza
grip
 enjeksiyon / injection
Enjeksiyon, zerk
 ensefalomiyelit / encephalomyelitis
beyin-omurilik iltihabı
 enterokolit / enterocolitis
ince ve kalın bağırsağın birlikte iltihaplanması
 entübasyon / intubation
herhangi bir kanal ya da boşluğa tüp yerleştirme
 enürezis noktürna / nocturnal enuresis; bed-wetting
gece işemesi; yatak ıslatma
 eozinofili / eosinophilia
kanda eozinofil (bir tür alerji hücresi) sayısında artış
 epidemi / epidemicity
salgın
 epididimit / epididymitis
Epididimit (Testis arkası iltihabı)
 epilepsi / epilepsy
sara
 epistaksis / epistaxisis
burun kanaması
 ergin, olgun / mature
ergin, olgun
 eritem / erythema
Deri üzerinde oluşan kızarıklık
 eritema multiforma / erythema multiforme
Eritema multiforma (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu)
 eritematöz / erythematous
kızarık
 eritrosit / erythrocyte, red blood cell
alyuvar, kırmızı kan hücresi
 etiyoloji / etiology
Hastalık nedeni
 Etkin, İlaç / agent
ilaç
 etkisizleştirilmiş / inactivated
etkisizleştirilmiş
 evre, derece / grade
Evre, derece
 Evrelendirme, derecelendirme / grading
Evrelendirme, derecelendirme