Terimler Sözlüğü
 • Kısa Ürün Bilgisi (KÜB) ve Kullanma Talimatının (KT)
  Kullanılmak üzere
 • # Terim Açıklama
  1narkotik analjezik / narcotic analgesicNarkotik ağrı kesici
  2natriürez / natriuresissodyumun idrar ile atılımı
  3nefrit / nephritisböbrek iltihabı
  4nefrotoksik / Nephrotoxicböbrekler üzerinde zararlı etkili
  5neonatal / neonatalyenidoğan
  6nevrit / Neuritissinir iltihabı
  7nistagmus, oküler ataksi / nystagmus, ocular ataxiagözün istemsiz, hızlı ve ritmik hareketleri, göz titremesi
  8NMS (nöroleptik malignant sendrom) / neuroleptic malignant syndromeVücut ısısındaki yükselme, bilinç düzeyindeki değişim ve kaslarda sertleşme ile ortaya çıkan durum
  9nodül , nod / Nodule, nodebeze, nodül
  10noktüri / Nocturiagece sık idrara çıkma
  11noktürnal / nocturnalgeceye ait, gece ortaya çıkan
  12Non steroidal anti enflamatuar / Nonsteroid AntiinflamatuarAğrı, ateş ve iltihaba etkili
  13nöropati / Neuropathysinirlerde herhangi bir nedenle görülen bozukluklar- duyu kaybı
  14nöropatik ağrı / Neuropathic painsinir hasarıyla oluşan ağrı
  15Nötralizasyon, nötralleştirme / neutralizationetkisizleşme; etkisizleştirme
  16nötrofil / Neutrophilebir çeşit kan hücresi
  17nötropeni / neutropeniakandaki parçalı hücre sayısında azalma
  18nükleolus / nucleolusçekirdekçik
  19nükleus / cell nucleusçekirdek; (hücre) çekirdeği
  20Nüks rölaps / relapse, recurrenceyeniden ortaya çıkması, , nüks etme
  21numune / sampleörnek
  22nütrisyon / nutrionbeslenme
  Seçtiğiniz N harfinden toplam 22 kayıt bulundu.