TERİMLER SÖZLÜĞÜ
Kısa Ürün bilgisi (KÜB) ve Kullanma Talimatının (KT) hazırlanmasında Kullanılmak üzere
İçerik belirtiniz ?
 
 İpucu:
hipoklorhidri /
mide asidi eksikliği
 rabdomiyoliz / rhabdomyolysis
İskelet kası yıkımı
 Radyofarmasötik / radiopharmaceutic
Teşhis amacıyla kullanılan radyoaktif işaretli bileşik
 Radyoterapi / radiotherapy
Kanserde ışın tedavisi
 reaksiyon / reaction
Tepki , yanıt
 referans / reference
kaynak
 reflü / reflux
Reflü (Geri kaçma)
 refraksiyon bozukluğu / refraction disorder
gözün ışığı kırma bozukluğu
 refrakter anemi / refractory anemia
inatçı anemi
 regresyon / regression
gerileme
 Rejeksiyon, ret / rejection
ret
 rektal hemoraji / rectal hemorrhagia
dışkıda ve dışkı bölgesinde kanama
 remisyon / remisyon
hastalığın tüm ya da bazı belirtilerinin kaybolması
 renal / renal
böbreğe ilişkin
 renal diyaliz / renal dialysis
böbrek yoluyla kan temizleme
 resesif / recessive
Çekinik, baskın olmayan
 respiratuvar / respiratory
solunumla ilgili
 retina / retina
Gözün ağ tabakası
 retinit / retinitis
Retina iltihabı
 reverzibl / reversible
geri dönüşümlü
 rezistans / resistance
direnç
 rezolüsyon / resolution
1.çözünürlük, 2. iyileşme
 Rigor, (Rigor mortis ) / Rigor
Öneri: Ateş yükselmeleri sırasında görülebilen ve soğuk duygusuna eşlik eden, titreme ve terleme nöbetleridir. Sertlik, katılık
(Rigor mortis: ölüm katılığı)
 rijidite / rigidity
kasların sertleşmesi
 rinit / rhinitis
Nezle
 romatoid artrit /
eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık
 rubor / rubor
kızarıklık
 rüptür / rupture
yırtılma