Terimler Sözlüğü
 • Kısa Ürün Bilgisi (KÜB) ve Kullanma Talimatının (KT)
  Kullanılmak üzere
 • # Terim Açıklama
  1içerik, kapsam / Ingredientiçerik
  2idame / maintainceİdame, devam ettirme
  3idrar retansiyonu / urine retentionidrar yapamama, işeme zorluğu
  4İdyopatik / idipathicsebebi bilinmeyen
  5ihtiva eden / containiçeren, kapsayan
  6İltihap, yangı / inflammationiltihap, yangı
  7immatür / immatureolgunlaşmamış
  8immun / immunebağışık
  9İmmun globulin / ımmunoglobulinVücutta bulunan bağışıklık proteini
  10immün sistem / immune systembağışıklık sistemi
  11immün yanıt / immune responsebağışıklık yanıtı
  12immünomodülatör / immunomodulatorBağışıklık düzenleyen
  13immünosüpresif / immunospressivebağışıklık sistemini baskılayan
  14immünoterapi / immunotherapybağışıklık tedavisi
  15impetigo / impetigo vulgarisderinin bulaşıcı yüzeysel mikrobik enfeksiyonu
  16impotens / impotencecinsel güçsüz­lük, iktidarsızlık
  17in vitro / in vitroLaboratuar ortamında
  18in vivo / in vivocanlı varlıkta, vücutta
  19inaktif / inactiveetkisiz
  20indükleyici / induceruyarıcı
  21infant / infantBebek (0-1 yaş)
  22infiltrasyon / infiltrationsızma
  23influks / influxİçeri akma
  24inguinal / inguinalkasığa ait
  25inhibe etmek / (to) inhibitengellemek, önlemek, bastırmak
  26inkontinans / incontinencetutamama, kaçırma
  27inkoordinasyon / incoordinationeş güdüm(koordinasyon) bozulması
  28inkübasyon / incubationkuluçka
  29insizyon / incisionCerrahi kesi
  30insomnia / insomniauykusuzluk
  31instabilite / instabilitydayanıksızlık, kararsızlık
  32integrasyon / integrationBütünleşme
  33interdigital / interdigitalParmak arası
  34interselüler / intercellularhücreler arası
  35intersitisyel nefrit / interstitium nefritİştahsızlık, aşırı susama, kusma ile seyreden böbrek iltihabı
  36interstisyum / interstitiumdoku aralıkları
  37intoksikasyon / intoxicationzehirlenme
  38intolerans / intoleranceilacın etkisine dayanıksızlık, tahammülsüzlük
  39intraabdominal / intraabdominalkarın içi
  40intramüsküler / intramuscularKas içi
  41intraoküler basınç / intraocular pressureGöz içi basıncı
  42intraoperatif / intraoperativeAmeliyat sırasında
  43intraselüler / intracellularhücre içi
  44intrauterin / intrauterineRahim içi
  45intravenöz / intravenoustoplardamar (ven) içi
  46intravezikal / intravesical, endovesicalmesane içi
  47intussusepsiyon / intussusceptionBağırsak düğümlenmesi
  48invaziv / invasive1)      yayılmacı, 2)      girişimsel
  49irigasyon / irrigationyıkama
  50iris / irisGözün renkli kısmı
  51iritabilite / irritabilityuyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu, tepki gösterme yeteneği
  52iritasyon / irritationtahriş
  53irreverzibl / irreversiblegeri dönüşümsüz
  54itrah / excretionatılma
  55itrah etmek / excretionvücuttan dışarı atmak
  Seçtiğiniz I harfinden toplam 55 kayıt bulundu.