TERİMLER SÖZLÜĞÜ
Kısa Ürün bilgisi (KÜB) ve Kullanma Talimatının (KT) hazırlanmasında Kullanılmak üzere
İçerik belirtiniz ?
 
 İpucu:
adale / muscle
kas
 tansiyon / tension
Tansiyon, kan basıncı
 tardif diskinezi / tardive dyskinesia
tardif diskinezi (ağız, dil, kol ve bacak gibi uzuvların istemsiz hareketleri)
 taşikardi / tachycardia
kalp atımının hızlanması
 tenezm / tenesmus
Ağrılı dışkılama ve işeme
 tenosinovit / Tenosynovitis
Kas kiriş kılıfının iltihabı
 tenya / taenia
Şerit, bir tür bağırsak paraziti
 Terapi, tedavi / therapy
tedavi
 terapötik / therapeutic
tedavi edici
 terminal dönem / terminal stage
son dönem
 tersiyer / tertiary
üçüncül
 tinea kapitis / tinea capitis
Saç kıran; saçlı derinin mantar enfeksiyonu
 tinea kruris/ korporis / tinea cruris
Gövde, kol, bacak ve kasıkların mantar enfeksiyonu
 tinea manum / tinea manum
Ellerde görülen mantar enfeksiyonu
 tinea pedis / atlet ayağı / tinea pedis
Ayaklarda görülen mantar enfeksiyonu
 tip 2 diyabet /
Bir tür şeker hastalığı
 tirotoksikoz / thyrotoxicosis
kanda tiroid hormonlarının aşırı yükselmesine bağlı hastalık
 toksik / toxic
Toksik, zehirli
 toksik epidermal nekroliz / toxic epidermal necrolysis
toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)
 toksik nefropati / toxic nephropathy
Zehirli bir maddeye bağlı gelişen ani böbrek yetmezliği
 toksisite / toxicity
zehirli (toksik) olma durumu
 torsades de pointes / torsades de pointes
torsades de pointes (Yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi)
 tortikoliz / tortikolis
boyun tutulması
 trakea / trachea
soluk borusu
 trankilizan / tranquilizer
güçlü yatıştırıcı
 transfüzyon / transfusion
transfüzyon (Tüm kan veya kan bileşenlerinin damardan verilmesi.
 tremor / tremor
titreme
 tremor / tremor
titreme
 trimestır / trimester
Üç aylık dönem
 tromboflebit / thrombophlebitis
Toplardamarların iltihabına bağlı kan pıhtısı oluşumu
 trombositopeni / thrombocytopenia
trombositopeni ( trombosit-kan pulcuğu- sayısında azalma)
 trombotik trombositopenik purpura / thrombocytopenic purpura
ateş, iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı ve trombositlerin sayısında azalma ile görülen hastalık
 tromboz / thrombosis
kanın damarda ya da kalpte pıhtılaşması