Terimler Sözlüğü
 • Kısa Ürün Bilgisi (KÜB) ve Kullanma Talimatının (KT)
  Kullanılmak üzere
 • # Terim Açıklama
  1tansiyon / tensionTansiyon, kan basıncı
  2tardif diskinezi / tardive dyskinesiatardif diskinezi (ağız, dil, kol ve bacak gibi uzuvların istemsiz hareketleri)
  3taşikardi / tachycardiakalp atımının hızlanması
  4tenezm / tenesmusAğrılı dışkılama ve işeme
  5tenosinovit / TenosynovitisKas kiriş kılıfının iltihabı
  6tenya / taeniaŞerit, bir tür bağırsak paraziti
  7Terapi, tedavi / therapytedavi
  8terapötik / therapeutictedavi edici
  9terminal dönem / terminal stageson dönem
  10tersiyer / tertiaryüçüncül
  11tinea kapitis / tinea capitisSaç kıran; saçlı derinin mantar enfeksiyonu
  12tinea kruris/ korporis / tinea crurisGövde, kol, bacak ve kasıkların mantar enfeksiyonu
  13tinea manum / tinea manumEllerde görülen mantar enfeksiyonu
  14tinea pedis / atlet ayağı / tinea pedisAyaklarda görülen mantar enfeksiyonu
  15tip 2 diyabet / Bir tür şeker hastalığı
  16tirotoksikoz / thyrotoxicosiskanda tiroid hormonlarının aşırı yükselmesine bağlı hastalık
  17toksik / toxicToksik, zehirli
  18toksik epidermal nekroliz / toxic epidermal necrolysistoksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)
  19toksik nefropati / toxic nephropathyZehirli bir maddeye bağlı gelişen ani böbrek yetmezliği
  20toksisite / toxicityzehirli (toksik) olma durumu
  21torsades de pointes / torsades de pointestorsades de pointes (Yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi)
  22tortikoliz / tortikolisboyun tutulması
  23trakea / tracheasoluk borusu
  24trankilizan / tranquilizergüçlü yatıştırıcı
  25transfüzyon / transfusiontransfüzyon (Tüm kan veya kan bileşenlerinin damardan verilmesi.
  26tremor / tremortitreme
  27tremor / tremortitreme
  28trimestır / trimesterÜç aylık dönem
  29tromboflebit / thrombophlebitisToplardamarların iltihabına bağlı kan pıhtısı oluşumu
  30trombositopeni / thrombocytopeniatrombositopeni ( trombosit-kan pulcuğu- sayısında azalma)
  31trombotik trombositopenik purpura / thrombocytopenic purpuraateş, iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı ve trombositlerin sayısında azalma ile görülen hastalık
  32tromboz / thrombosiskanın damarda ya da kalpte pıhtılaşması
  Seçtiğiniz T harfinden toplam 32 kayıt bulundu.