TERİMLER SÖZLÜĞÜ
Kısa Ürün bilgisi (KÜB) ve Kullanma Talimatının (KT) hazırlanmasında Kullanılmak üzere
İçerik belirtiniz ?
 
 İpucu:
aspergilloz / Aspergillosis
aspergilloz (Bir tür mantar hastalığı)
 salgı bezi / gland
salgı bezi
 santral sinir sistemi / central nervous system
merkezi sinir sistemi
 satürasyon / saturation
doygunluk
 Sedatif , yatıştırıcı / sedative
Yatıştırıcı, sakinleştirici
 sekonder / secondary
ikincil
 sekresyon / secretion
salgı
 seksüel / sexual
cinsel
 seksüel disfonksiyon / sexual dysfunction
cinsel işlev bozukluğu
 seksüel fonksiyon / sexual function
cinsel işlev
 selektif / selective
seçici
 semptom / symptom
belirti
 semptomatik tedavi / symptomatic therapy
belirtilere yönelik tedavi
 sendrom / syndrome
Sendrom (bulgu ve belirtiler)
 senkop / Syncope
bayılma
 sensitif / sensitive
duyarlı
 sensitivite / sensitivy
duyarlılık
 septisemi / septicemia
Bakterilerin kana geçmesi sonucunda ateş ve titremeye neden olan hastalık
 Serebellum, beyincik / cerebellum
beyincik
 serebrospinal sıvı / cerebrospinal fluid
beyin omurilik sıvısı (BOS)
 serebrovasküler / cerebrovascular
beyin damarları ile ilgili
 serebrovasküler olay / cerebrovascular accident
beyin damarları ile ilgili olay
 serebrum / cerebrum
beyin
 serotonin sendromu / Serotonin syndrome
aşırı mutluluk hissi, sersemlik, huzursuzluk, sarhoş gibi hissetme, sıcaklık, terleme veya kas sertliği durumu
 sersemlik / dizziness
Sersemlik,
 serviks / cervix
rahim ağzı
 servisit / cervicitis
Rahim ağzı iltihabı
 sifiliz / syphilis
Frengi, bel soğukluğu
 siklus / cycle
döngü
 Sindirim güçlüğü / indigestion
Sindirim güçlüğü
 sinuzit / sinusitis
Yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı
 sistemik / systemic
genel, yaygın, tüm vücudu etkileyen
 sistit / cystitis
idrar kesesi (mesane) iltihabı
 sitotoksik / cytotoxic
hücre öldürücü
 şizofreni / schizophrenia
Şizofreni (Bir tür psikiyatrik hastalık)
 Skar, nedbe / scar
nedbe, iyileşme dokusu
 solid / solid
Solid, katı
 somnolans / somnolence
Uykululuk hali
 Sosyal anksiyete bozukluğu / Social anxiety disorder
Kaygı nedeniyle toplumsal faaliyetlerden kaçınmak, içine kapanıklılık hali
 Spazm / spasm
Kasılma
 spesifik / specific
Özgül
 split-virüs aşısı / split-virus vaccine subunit vaccine, subvirion vaccine,
split-virüs aşısı (bir tür aşı)
 Sporotrikozis/ Schenck hastalığı / Sporotrichosis, Schenckii s disease
Uzun süreli bir çeşit mantar hastalığı
 St. John"s Wort bitkisi / St. John s Wort
Sarı kantaron ya da yara otu
 stabilite / stability
dayanıklılık
 stenoz / stenosis
Darlık, daralma
 Stevens-Johnson sendromu / Eritema multiforme majör / Stevens Johnson syndrome / erythema multiforme exudativum
Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap
 stimulan / stimulant
uyaran, uyarıcı
 Stimülasyon, uyarma / stimulation
uyarma
 Stomatit / stomatitis
ağız içinde iltihap
 stres / stress
stres, gerilim
 su zehirlenmesi / water intoxication
su zehirlenmesi
 subkütan / subcutaneous
derialtına
 sublingual / sublingual
dilaltına
 Substernal ağrı / Substernal pain
göğüs kemiğindeki ağrı
 süperenfeksiyon / superinfection
herhangi bir enfeksiyon ile zayıf düşen bünyede ikinci bir enfeksiyonun başlaması
 Supozituvar / suppository
Fitil
 süpresyon / supression
baskılama
 sürveyans / surveillance
gözetim
 süspansiyon / suspension
Süspansiyon ( katı-sıvı karışımı)
 sütür / suture
dikiş
 Şuur, bilinç / consciousness
bilinç