TERİMLER SÖZLÜĞÜ
Kısa Ürün bilgisi (KÜB) ve Kullanma Talimatının (KT) hazırlanmasında Kullanılmak üzere
İçerik belirtiniz ?
 
 İpucu:
Sindirim güçlüğü / indigestion
Sindirim güçlüğü
 larenjit / laryngitis
gırtlak iltihabı
 larinks / larynx
gırtlak
 letarji / lethargy
halsizlik
 lezyon / lesion
bozukluk, hasar
 libido / libido
cinsel istek
 Lockjaw tipi reaksiyon / lockjaw
çene kitlenmesi
 lokal / local
lokal , bölgesel
 lokalizasyon / localization
yerleşim
 lokalize / localized
yerleşik
 lökopeni / leuc/kopenia
Akyuvar sayısında azalma
 lökosit / leucocyte
Akyuvar
 lökositoz / leucocytosis
akyuvar sayısında artış
 lösemi /
kan hücrelerinin kanseri
 lupus eritematozus / lupus erythematosus (LE)
ciltte pullanmayla kendini gösteren bir hastalık
 luteinleştirici hormon / luteinizing hormone, (LH)
luteinleştirici hormon(Adet döngüsünde yer alan bir hormon)
 Lyme hastalığı / Lyme disease
Kene yoluyla bulaşan bir hastalık