Terimler Sözlüğü
 • Kısa Ürün Bilgisi (KÜB) ve Kullanma Talimatının (KT)
  Kullanılmak üzere
 • # Terim Açıklama
  1kalp yetmezliği / cardiac failure/heart failurekalp yetmezliği
  2kandidemi / Candidemiakanda kandida türü mantarlara ait hücrelerin bulunması durumu
  3kandidiyaz / Candidiasiskandidiyaz (Bir tür mantar hastalığı)
  4kandidüri / Candiduriaidrarda kandida cinsi mantar bulunması
  5kantitatif / quantitivemiktarla ilgili
  6kantite / quantitymiktar
  7kardiyak / cardiackalbe ait, kalple ilgili
  8kaşınma / itchingkaşınma
  9katarakt / cataractGöze perde inmesi
  10kazanılmış / acquiredkazanılmış
  11keçelenme / numbnesssKeçelenme
  12Kemoterapi / Kanserde ilaç tedavisi
  13keratit / keratitisgözün saydam cisminin (kornea) iltihabı
  14kırıklık / malaisekırgınlık, halsizlik
  15kistik fibroz / cystic fibrosis,Akciğer, böbrek veya pankreasta bozukluğa neden olan kalıtımsal bir hastalık
  16klasifikasyon / classificationsınıflandırma
  17Klerens / ClearanceTemizlenme
  18klorür / chlorideklorür
  19Koagülasyon / coagulationKanın pıhtılaşması
  20Kognitif bozukluk / Cognitive disorderZihinsel işlevlerde bozukluk
  21kolelitiyazis / cholelithiasisSafra kesesi taşı
  22kolesistit / cholecystitissafra kesesi iltihabı
  23kolestatik sarılık / cholestatic icterussafra kanallarından atılım bozukluğuna bağlı sarılık
  24kolestaz / cholestasisSafra akışının yavaşlaması veya durması
  25kolit / colitisKalın bağırsak iltihabı
  26kombinasyon / combinationbirlikte kullanım
  27kombine / combinedbirleşik
  28komorbidite / comorbidityiki hastalığın beraber bulunması
  29kompartıman / comparmentbölme
  30kompensatuvar / compensatorydengeleyici
  31komplikasyon / complicationhastalıkla birlikte ortaya çıkan rahatsızlıklar
  32kompozisyon / compositionBileşim
  33kondüksiyon / conductioniletim
  34konfüzyon / confusionZihin karışıklığı
  35konjenital / congenitalDoğumsal, doğuştan
  36konjestif kalp yetersizliği / congestive heart failureKalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalık
  37konjonktivit / conjunctivitisBir çeşit göz iltihabı
  38konstipasyon / constipationkabızlık
  39Kontakt dermatiti / contact dermatitistemasla ortaya çıkan deri hastalığı
  40kontaminasyon / contaminationbulaşma
  41kontraksiyon / contractionkasılma
  42kontrendikasyon / contrindicationkullanılmaması gerekli durum
  43koordinasyon / coordinationUyum, eşgüdüm
  44koroner arter hastalığı / coronary artery diseasedamar sertliği nedeni ile kalp damarlarının daralması
  45kreatinin / creatinine (Cr)Böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir madde
  46kriptokokkoz / CryptococcosisKriptokokkoz (Bir tür mantar hastalığı)
  47kromatopsi / Farklı renk tonlarını ayırt edememe
  48kromomikoz / ChromomycosisKromomikoz(Bir tür mantar hastalığı)
  49kronik / chronicSüregelen, uzun süren
  50kuadrivalen / quadrivalent, tetravalentdört değerliğe sahip
  51Kulak çınlaması / tinnitusKulak çınlaması
  52Kuru keratokonjunktivitit / keratoconjunctivitis siccakuru göz
  53kütanöz / cutaneousderiyle ilgili
  Seçtiğiniz K harfinden toplam 53 kayıt bulundu.