TERİMLER SÖZLÜĞÜ
Kısa Ürün bilgisi (KÜB) ve Kullanma Talimatının (KT) hazırlanmasında Kullanılmak üzere
İçerik belirtiniz ?
 
 İpucu:
farmasötik form / pharmaceutical form
ilaç şekli
 check-up / check-up
genel kontrol
 çoklu doz / multiple dose
çoklu doz
 columna vertebralis / columna vertebralis
Omurga
 Coombs testi / Coombs test
Alyuvarlarla ilgili bir kan testi
 çürük / bruise
çürük