Terimler Sözlüğü
 • Kısa Ürün Bilgisi (KÜB) ve Kullanma Talimatının (KT)
  Kullanılmak üzere
 • # Terim Açıklama
  1madde / substancemadde
  2maksimum / maximumen yüksek
  3maküler ödem / Macular edemagözün arka tarafında şişme
  4makülopapüler / maculopapularderiden hafif kabarık
  5malabsorpsiyon / malabsorptionbağırsaklardan emilim bozukluğu
  6malarya , sıtma / malariasıtma
  7malformasyon / malformationorgan veya dokudaki yapısal bozukluk
  8Malign ,habis / malignantHabis (kötü huylu)
  9mani / manitaşkınlık nöbeti
  10matürasyon / maturationolgunlaşma
  11medikal / medicaltıbbi
  12mediyatör / mediatorAracı
  13melena / melenaKanamaya bağlı katran renkli dışkı
  14membran / membranezar
  15menenjit / meningitisbeyin zarı iltihabı
  16menopoz / menopauseadetten kesilme
  17menstrüasyon / menstruationadet görme
  18menstrüel siklus / menstrual cycleadet döngüsü
  19mental / mentalzihinsel
  20metastaz / metastasisyayılma
  21metod / methodyöntem
  22metroraji / metrorrhagiaadet dışı görülen kanama
  23mevsimsel alerjik rinit / hay feversaman nezlesi
  24midriyatik / mydriaticgöz bebeği genişlemesine neden olan
  25midriyazis / mydriasisgöz bebeği genişlemesi
  26miktürasyon / micturationİşeme, idrar yapma
  27mini-stroke / mini felç
  28minimum / minimumEn düşük
  29Minör / minorDaha küçük, daha az
  30miyalji / MyalgiaKas ağrısı
  31Miyastenia Gravis / Myastenia GravisMiyastenia gravis (Bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı)
  32miyokart infarktüsü / myocardial infarctionkalp krizi
  33miyoklonus / myoclonusbir kas ya da kas grubunun ani ve kısa süreli kasılmalar
  34miyopati / myopathykas hastalığı
  35miyozit / myositiskas iltihabı
  36mobilizasyon / mobilization1- Çözülme (kemikten kalsiyum çözülümü), 2- Hareketlenme
  37moniliyaz / moniliasispamukçuk
  38Monovalan / monovalentTek değerlikli
  39Morbidite / morbidityhastalığa yol açma oranı
  40Mortalite / mortalityhastalığa bağlı ölüm oranı
  41multipl miyelom / kemik iliğinde gelişen bir tür kanser
  42mutad / familiaralışılmış
  Seçtiğiniz M harfinden toplam 42 kayıt bulundu.