TERİMLER SÖZLÜĞÜ
Kısa Ürün bilgisi (KÜB) ve Kullanma Talimatının (KT) hazırlanmasında Kullanılmak üzere
İçerik belirtiniz ?
 
 İpucu:
endikasyon / indication
İlacın kullanıldığı durum
 madde / substance
madde
 maksimum / maximum
en yüksek
 maküler ödem / Macular edema
gözün arka tarafında şişme
 makülopapüler / maculopapular
deriden hafif kabarık
 malabsorpsiyon / malabsorption
bağırsaklardan emilim bozukluğu
 malarya , sıtma / malaria
sıtma
 malformasyon / malformation
organ veya dokudaki yapısal bozukluk
 Malign ,habis / malignant
Habis (kötü huylu)
 mani / mani
taşkınlık nöbeti
 matürasyon / maturation
olgunlaşma
 medikal / medical
tıbbi
 mediyatör / mediator
Aracı
 melena / melena
Kanamaya bağlı katran renkli dışkı
 membran / membrane
zar
 menenjit / meningitis
beyin zarı iltihabı
 menopoz / menopause
adetten kesilme
 menstrüasyon / menstruation
adet görme
 menstrüel siklus / menstrual cycle
adet döngüsü
 mental / mental
zihinsel
 metastaz / metastasis
yayılma
 metod / method
yöntem
 metroraji / metrorrhagia
adet dışı görülen kanama
 mevsimsel alerjik rinit / hay fever
saman nezlesi
 midriyatik / mydriatic
göz bebeği genişlemesine neden olan
 midriyazis / mydriasis
göz bebeği genişlemesi
 miktürasyon / micturation
İşeme, idrar yapma
 mini-stroke /
mini felç
 minimum / minimum
En düşük
 Minör / minor
Daha küçük, daha az
 miyalji / Myalgia
Kas ağrısı
 Miyastenia Gravis / Myastenia Gravis
Miyastenia gravis (Bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı)
 miyokart infarktüsü / myocardial infarction
kalp krizi
 miyoklonus / myoclonus
bir kas ya da kas grubunun ani ve kısa süreli kasılmalar
 miyopati / myopathy
kas hastalığı
 miyozit / myositis
kas iltihabı
 mobilizasyon / mobilization
1- Çözülme (kemikten kalsiyum çözülümü), 2- Hareketlenme
 moniliyaz / moniliasis
pamukçuk
 Monovalan / monovalent
Tek değerlikli
 Morbidite / morbidity
hastalığa yol açma oranı
 Mortalite / mortality
hastalığa bağlı ölüm oranı
 multipl miyelom /
kemik iliğinde gelişen bir tür kanser
 mutad / familiar
alışılmış