Terimler Sözlüğü
 • Kısa Ürün Bilgisi (KÜB) ve Kullanma Talimatının (KT)
  Kullanılmak üzere
 • # Terim Açıklama
  1faranjit / pharyngitisyutak (farinks) iltihabı
  2farinks / pharynxyutak
  3farmasötik form / pharmaceutical formilaç şekli
  4fasiyal paraliz / fascial paralysisyüz felci
  5fatal / fatalölümcül
  6febril / febrileateşli
  7Febril nötropeni / Febrile neutropeniaVücuttaki savunma hücreleri sayısının düşüşüne bağlı gelişen durum
  8feçes / fecesdışkı
  9felç , inme / strokeFelç, inme
  10femur / femuruyluk
  11fenilketonüri (Folling hastalığı) / phenylketonuria (Folling s disease)Fenilketonüri (kalıtımsal enzim eksikliği sonucunda ortaya çıkan metabolik hastalık)
  12fetal / fetalcenine ait
  13fetüs / fetuscenin
  14fibromiyalji / fibromyalgiaKulunç, kas ağrısı
  15flatulans / flatulanceGaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik
  16flebit / phlebitistoplardamar iltihabı
  17Flushing / FlushingAl basması
  18fobi / phobiaSebepsiz korku, fobi
  19folikül stimülan hormon / follicle-stimulating hormone, FSHfolikül uyarıcı hormon
  20fonksiyon / functionişlev
  21form / formbiçim, şekil
  22formasyon / formationoluşum
  23fotofobi / photophobiaışıktan ya da aydınlıktan rahatsız olma acı duyma durumu
  24fotosensitizasyon / photosensitizationışığa karşı duyarlı olma hali
  25fragman / fragmentparçacık
  26fraksiyon / fractionbölüm
  27fronkül / frunculusçıban
  28fulminan / fulminanthızlı giden ve kötüleşen
  29Fungistatik / fungistaticmantarın üremesini durduran
  30fungus / fungusmantar
  31Fungusid / fungicidemantarı öldüren
  Seçtiğiniz F harfinden toplam 31 kayıt bulundu.