Terimler Sözlüğü
 • Kısa Ürün Bilgisi (KÜB) ve Kullanma Talimatının (KT)
  Kullanılmak üzere
 • # Terim Açıklama
  1palpitasyon / palpitationÇarpıntı
  2pankreatit / pancreatitispankreas iltihabı
  3pansitopeni / pancytopeniaKandaki tüm hücrelerde azalma
  4pap smear testi / Pap test, Papanicolaou test, Pap veya Papanicolaou smear ve smear t.Rahim ağzından alınan sürüntüde yapılan bir tür test
  5Papül / papulekabartı
  6Papüler / papularkabartılardan oluşan
  7Parakoksidiyomikoz / ParacoccidioidomycosisBir çeşit mantar hastalığı
  8parazit / parasiteParazit, asalak
  9parestezi / paresthesiaUyuşma,
  10Parkinson hastalığı / Parkinson s diseaseParkinson hastalığı
  11paronişi / paronychiadolama
  12parosmi / parosmiaOlmayan bir kokuyu hissetme
  13partikül / particuleparçacık
  14pasif / passivePasif
  15pediyatrik / pediatric, juniorçocuklar için
  16pelvis kemiği / pelvis boneleğen kemiği
  17perifer / peripheryMerkezden uzak
  18periorbital ödem / periorbital oedemagöz çevresinde oluşan şişlik
  19peritonit / peritonitiskarın zarı iltihabı
  20permeabilite / permeabilitygeçirgenlik
  21peteşi / petechiaeNokta şeklindeki deri altı kanamaları
  22pitriyazis (tinea) versikolor / pitriazis (tinea) versicolorBir çeşit mantar hastalığı
  23pitüiter / pituitaryHipofize ait
  24piyelonefrit / pyelonephritisidrar yolları ve böbrekte gelişen iltihap
  25piyoderma / pyodermatitisirinli deri enfeksiyonu
  26plasenta previa / placenta previaHamilelikte plasentanın (eş, son) normal yerleşim yerinden aşağıya yerleşimi
  27Platelet, trombosit / platelet, thrombocyteTrombosit ( kan pulcuğu, pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi)
  28Pnömoni / pneumoniaakciğer iltihabı
  29polen / pollenÇiçek tozu
  30polidipsi / polydipsiaaşırı su içme
  31polifaji / polyphagiaaşırı yeme
  32polikistik over sendromu / Yumurtalıkta oluşan kistler
  33Poliüri / polyuriaAşırı miktarda idrar yapma
  34Porfiri / porphyriaKarın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal hastalık
  35Post-op / ameliyat sonrası
  36Postnatal / Postnataldoğum sonrası
  37Postür / postureDuruş
  38postural/ ortostatik hipotansiyon / postural/ orthostatic hypotensionoturur ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken görülen kan basıncı düşüklüğü
  39preeklampsi / preeclampsiaGebelikte kan basıncı artışı, idrarda protein bulunması ve vücudun su tutmasıyla seyreden hastalık
  40prekürsör / precursoröncül
  41premalign / premalignKansere dönüşme oranı yüksek olan
  42prematür / prematureErken olan
  43Prematüre ejakülasyon / Erken boşalma
  44premenstrüel disforik bozukluğu / premenstrüel dysphoric disorderadet öncesi dönemde görülen sinirlilik hali
  45prenatal / prenatalDoğum öncesi
  46presör amin / pressor aminekan basıncını yükselten bir madde
  47Priapism / PriapizmErkeklerdeki uzun süreli ağrılı sertleşme
  48Prick testi / Prick testPrick testi (bir tür alerji testi)
  49primer / primaryBirincil, ilk
  50primitif / primitiveilkel
  51profilaksi / prophylaxiskoruma
  52progresyon / progressionilerleme
  53proteinüri / proteinuriaidrarda protein tespit edilmesi
  54pruritus / prurituskaşıntı
  55psikoz / phychosisBir tür ruhsal bozukluk
  56psödomembranöz kolit / pseudomembranous colitisUzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden barsak iltihabı
  57psöriyazis, sedef hastalığı / psoriasisSedef hastalığı
  58puberte / pubertyergenlik
  59pulmoner amfizem / Pulmoner emphysemaAkciğerlerdeki hava yollarının aşırı genişlemesi
  60pupilla dilatasyonu / pupillary dilatationgöz bebeğinde genişleme
  61pupilla konstriksiyonu / pupillary constructiongöz bebeğinde daralma
  62Püstül / pustulairinli deri kabarcığı
  63Püstüler / irinli deri kabarcıklarından oluşan
  Seçtiğiniz P harfinden toplam 63 kayıt bulundu.