TERİMLER SÖZLÜĞÜ
Kısa Ürün bilgisi (KÜB) ve Kullanma Talimatının (KT) hazırlanmasında Kullanılmak üzere
İçerik belirtiniz ?
 
 İpucu:
sensitif / sensitive
duyarlı
 palpitasyon / palpitation
Çarpıntı
 pankreatit / pancreatitis
pankreas iltihabı
 pansitopeni / pancytopenia
Kandaki tüm hücrelerde azalma
 pap smear testi / Pap test, Papanicolaou test, Pap veya Papanicolaou smear ve smear t.
Rahim ağzından alınan sürüntüde yapılan bir tür test
 Papül / papule
kabartı
 Papüler / papular
kabartılardan oluşan
 Parakoksidiyomikoz / Paracoccidioidomycosis
Bir çeşit mantar hastalığı
 parazit / parasite
Parazit, asalak
 parestezi / paresthesia
Uyuşma,
 Parkinson hastalığı / Parkinson s disease
Parkinson hastalığı
 paronişi / paronychia
dolama
 parosmi / parosmia
Olmayan bir kokuyu hissetme
 partikül / particule
parçacık
 pasif / passive
Pasif
 pediyatrik / pediatric, junior
çocuklar için
 pelvis kemiği / pelvis bone
leğen kemiği
 perifer / periphery
Merkezden uzak
 periorbital ödem / periorbital oedema
göz çevresinde oluşan şişlik
 peritonit / peritonitis
karın zarı iltihabı
 permeabilite / permeability
geçirgenlik
 peteşi / petechiae
Nokta şeklindeki deri altı kanamaları
 pitriyazis (tinea) versikolor / pitriazis (tinea) versicolor
Bir çeşit mantar hastalığı
 pitüiter / pituitary
Hipofize ait
 piyelonefrit / pyelonephritis
idrar yolları ve böbrekte gelişen iltihap
 piyoderma / pyodermatitis
irinli deri enfeksiyonu
 plasenta previa / placenta previa
Hamilelikte plasentanın (eş, son) normal yerleşim yerinden aşağıya yerleşimi
 Platelet, trombosit / platelet, thrombocyte
Trombosit ( kan pulcuğu, pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi)
 Pnömoni / pneumonia
akciğer iltihabı
 polen / pollen
Çiçek tozu
 polidipsi / polydipsia
aşırı su içme
 polifaji / polyphagia
aşırı yeme
 polikistik over sendromu /
Yumurtalıkta oluşan kistler
 Poliüri / polyuria
Aşırı miktarda idrar yapma
 Porfiri / porphyria
Karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal hastalık
 Post-op /
ameliyat sonrası
 Postnatal / Postnatal
doğum sonrası
 Postür / posture
Duruş
 postural/ ortostatik hipotansiyon / postural/ orthostatic hypotension
oturur ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken görülen kan basıncı düşüklüğü
 preeklampsi / preeclampsia
Gebelikte kan basıncı artışı, idrarda protein bulunması ve vücudun su tutmasıyla seyreden hastalık
 prekürsör / precursor
öncül
 premalign / premalign
Kansere dönüşme oranı yüksek olan
 prematür / premature
Erken olan
 Prematüre ejakülasyon /
Erken boşalma
 premenstrüel disforik bozukluğu / premenstrüel dysphoric disorder
adet öncesi dönemde görülen sinirlilik hali
 prenatal / prenatal
Doğum öncesi
 presör amin / pressor amine
kan basıncını yükselten bir madde
 Priapism / Priapizm
Erkeklerdeki uzun süreli ağrılı sertleşme
 Prick testi / Prick test
Prick testi (bir tür alerji testi)
 primer / primary
Birincil, ilk
 primitif / primitive
ilkel
 profilaksi / prophylaxis
koruma
 progresyon / progression
ilerleme
 proteinüri / proteinuria
idrarda protein tespit edilmesi
 pruritus / pruritus
kaşıntı
 psikoz / phychosis
Bir tür ruhsal bozukluk
 psödomembranöz kolit / pseudomembranous colitis
Uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden barsak iltihabı
 psöriyazis, sedef hastalığı / psoriasis
Sedef hastalığı
 puberte / puberty
ergenlik
 pulmoner amfizem / Pulmoner emphysema
Akciğerlerdeki hava yollarının aşırı genişlemesi
 pupilla dilatasyonu / pupillary dilatation
göz bebeğinde genişleme
 pupilla konstriksiyonu / pupillary construction
göz bebeğinde daralma
 Püstül / pustula
irinli deri kabarcığı
 Püstüler /
irinli deri kabarcıklarından oluşan