Terimler Sözlüğü
 • Kısa Ürün Bilgisi (KÜB) ve Kullanma Talimatının (KT)
  Kullanılmak üzere
 • # Terim Açıklama
  1jeneralize / generalizedYaygın, genel
  2jenerasyon / generationkuşak, nesil
  3jinekolojik / gynecologickadın hastalıkları ile ilgili
  4jinekomasti / gynecomastierkekte meme büyümesi
  5jüvenil / juvenilegenç
  Seçtiğiniz J harfinden toplam 5 kayıt bulundu.