TANIMLAR SÖZLÜĞÜ
İçerik Belirtiniz?
 
 
 Aferez : Elde edilmek istenen kan bileşenlerinin özel bir cihaz kullanılarak ayrıştırılması
 Kaynak: Kan ve Kan Ürünleri Kanunu
 QRA
Kantitatif risk analizi
 Kaynak: Kozmetik Ürünlerde Güvenlik Değerlendirmesine İlişkin Kılavuz