TANIMLAR SÖZLÜĞÜ
İçerik Belirtiniz?
 
 
 Uluslararası olan ve mülkiyete konu edilemeyen isim (International Nonproprietary Name, INN) : Bir etkin maddenin Dünya Sağlık Örgütünce kabul edilen veya önerilen, mülkiyete konu edilemeyen ve Dünya Sağlık Örgütü kuralları doğrultusunda marka tescilinde kullanılmaması gereken uluslararası ismi
 Kaynak: Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği
 QRA
Kantitatif risk analizi
 Kaynak: Kozmetik Ürünlerde Güvenlik Değerlendirmesine İlişkin Kılavuz