TANIMLAR SÖZLÜĞÜ
İçerik Belirtiniz?
 
 
 Ön stabilite verileri : Belirtilen saklama koşullarında ve önerilen kap/kapak sistemi içinde, öngörülen raf ömrünü desteklemek için yapılan stabilite çalışmalarına ilişkin verilerdir
 Kaynak: İlaç Ruhsat Başvuruları İçin Stabilite Çalışmaları Rehberi
 Web servisi
Web servisleri web ortamında yayınlanabilen, aranıp bulunabilen ve çağrılarak erişilebilen modüler uygulama fonksiyonlarıdır. Bu fonksiyonlarla değişik kurumsal iş süreçleri gerçekleştirilmektedir. İTS süreçlerinde de web servisleri yazılımların konuşturulması ve veri aktarılması için kullanılmaktadır. Web servisleri web sayfalarından farklıdır.
 Kaynak: İEGM
 Web tabanlı toplantı
Ağ üzerinden izlenebilen çevrimiçi seminer, video konferans
 Kaynak: Tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtım yönetmeliği kapsamında Gerçekleştirilecek bilimsel toplantı ve eğitsel faaliyetlere İlişkin kılavuz (27.04.2020)
 WHO (DSÖ)
Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization)
 Kaynak: Ulusal Seri Serbest Bırakma Yönetmeliği / R.G. No: 32208
 WHO TRS
World Health Organization Technical Report Series – DSÖ Teknik Rapor Serileri
 Kaynak: Seri Serbest Bırakma Kılavuzu / R.G. No: 20220211