TANIMLAR SÖZLÜĞÜ
İçerik Belirtiniz?
 
 
 Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri : Ülkemizin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmeleri
 Kaynak: Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği
 Zarar
Ürün kalitesi veya kullanılabilirliğindeki problem nedeniyle sağlığın olumsuz etkilenmesi
 Kaynak: Beşeri Tıbbi Ürün Tesisleri Risk Değerlendirme Başvuru Kılavuzu / R.G. No: 30217
 Zararlı organizma
İnsanlar, faaliyetleri veya kullandıkları ya da ürettikleri ürünler ile hayvanlar veya çevre üzerinde istenmediği halde bulu-nan ya da zararlı etkisi olan patojenik ajanları içeren organizma
 Kaynak: Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik / R.G. No: 31066